Tjenester

Holte Consulting jobber med landets største offentlige og private organisasjoner, hovedsakelig i prosjekter innenfor IT, telekom, energi, bygg, anlegg og eiendom. Vi er en ledende leverandør av tjenester innenfor prosjektrådgivning og operativ prosjektledelse og har blant landets lengste erfaring med å bistå i markedets mest krevende prosjektutfordringer. Ved å kombinere prosjektfaglig kompetanse med teknologisk forståelse og operativ erfaring bidrar vi til at du får gjennomført vellykkede prosjekter. Som en av få i bransjen tilpasser vi tjenestene våre til dine behov, noe du skulle tro var åpenbart.

Prosjektledelse

Operativ bistand og utførende prosjektledelse.

Kvalitetssikring av prosjekter

Rådgivning for å sikre kvalitet i våre kunders prosjekter.

Prosjektmetodikk

Prosjektmodell og verktøy skreddersydd for din bedrift.

Valg av riktig prosjekt

Trygghet i valg av prosjekt for å maksimere gevinst.

Risiko og usikkerhet

Usikkerhetsanalyser og rådgivning om styring av risiko i prosjekter.

Revisjoner

Tredjepartsvurdering som bidrag til kontinuerlig forbedring.

Prosjekteierstyring

Oppnå ønskede gevinster med din prosjektportefølje.

Teknisk gjennomgang

Due diligence – bli kjent med muligheter og risiko som ligger i prospektet.

Kostnadsberegning og -analyse i byggeprosjekter

Kostnadsestimering for utbyggingen før prosjektet detaljprosjekteres.

Kurs og sertifiseringer

Se tjenester hos Holte Academy

Digitalisering

Kartlegging av mulige tiltak

Design Sprints

Raskere innovasjon og bedre produkter

TA KONTAKT MED OSS

Telefon: +47 22 04 95 00 • E-post: post@holteconsulting.com

©Holte Consulting AS | post@holteconsulting.com | Drammensveien 145B, 0277 Oslo | +47 22 04 95 00 | Org.nr: 982 506 379

Følg oss på sosiale medier: