– Prosjektledelse er kjernevirksomheten vår. Vi går helhjertet inn i virksomheter vi er rådgivere for. Innsatsen vår skal lede til maksimal nytte, til beste for kunden enten det er privat eller offentlig virksomhet.

Det er Gunnar Heesch Holmen, administrerende direktør i Holte Consulting, som snakker.

– Vi tar hele organisasjonen på pulsen. Vi må borre litt i maskineriet deres, snakke med de som arbeider der, fra resepsjonisten og folk på lageret til ledelsen. Alle må med om man skal lykkes med endring, alle påvirker resultatet. Denne kunnskapen er helt nødvendig for å kunne gi kvalifiserte råd som tar for seg helheten og det spesielle ved den aktuelle virksomheten, sier han. Holmen er også opptatt av å utfordre kunden på det han søker råd om.

Alle må med om man skal lykkes med endring, alle påvirker resultatet

– Med kunnskap om virksomheten er det ofte vi foreslår alternative veier til målet. Det kan være en virksomhet som har voksesmerter og trenger hjelp til struktur og orden for å komme videre. Vi tør å åpne dører og liker å bry oss, vi ønsker å være tett på – og har med oss hjertet i arbeidet, sier Holmen.

Holte_1351

Et sterkt og bredt fagmiljø

Holte Consulting er spesialister i prosjektledelse og har en unik bredde i teknologisk forankring.

– Dette gjør oss i stand til å støtte de fleste typer virksomheter. For samme virksomhet kan vi være en partner for å realisere tunge industri- og byggeprosjekter, samtidig som vi leder utviklings- og implementeringsprosjekter knyttet til digitalisering av virksomheten eller nye produkter, sier Holmen.

Han peker på betydningen av kvalitet-, miljø og sikkerhetsledelse for virksomheter i vekst.

Holte Consulting er spesialister i prosjektledelse og har en unik bredde i teknologisk forankring.

Disse må ifølge Holmen kontinuerlig forbedre og tilpasse kvalitetssystemet sitt i takt med kompleksiteten i leveransene sine og utvidelse av organisasjonen.

– Dette må på plass for å komme videre. Vi bistår med å utarbeide og oppdatere et kvalitetssystem i tråd med ISO9001 (Kvalitet), ISO14001 (Miljø) og ISO27001 (Informasjonssikkerhet). En annen tjeneste er Design Sprint, en firedagers prosess for å utvikle en prototype og teste ideer.

 

– Det er en leken metodikk for å se om en prototype er flyvedyktig før kunden bruker penger på den, forteller Holmen. Prosessen bruker elementer fra blant annet Design Thinking og Lean Startup. På dag fire testes teamets idé på fem brukere. Da får kunden svar på om ideen var en suksess eller et feilskjær.

– Et feilskjær er også en mulighet for å lære. Innsikten fra brukertestene gjør kunden trygg på veien videre, sier Holmen til slutt.

Holte Consulting

Holte Consulting er et norsk konsulenthus og en av få virksomheter i landet som kan se tilbake på en 40 år lang tradisjon for å definere standarden for styring og gjennomføring av prosjekter. Sammen med kundene våre bruker vi den systematikk, innsikt og operative erfaring som må til for å levere vellykkede prosjekter.