Kvalitetsledelse handler om å sikre at tjenesten, produktet eller leveransen til en bedrift er i henhold til kravene, sånn at kunden eller sluttbrukeren blir fornøyd. For å kunne vite at det man leverer har den kvaliteten det skal, så må man ha kontroll på én ting: prosessene.

Kvalitetsledelse har endret seg de siste årene, og har gått fra å være en ren kontroll av et sluttprodukt til å sikre gode prosesser. Kvalitet i prosesser gir kvalitet i produkt og tjenester. Mange bedrifter har ikke definert et godt kvalitetssystem, og klarer heller ikke å komme til bunns i hva som må til for å forbedre prosessene. Da er det også veldig vanskelig å analysere hvordan selskapet presterer utover det rent økonomiske og forstå hvor risikoen ligger.

Kvalitetsledelse handler om å sikre at kunden eller sluttbrukeren er fornøyd

For å sikre kvalitet må en bedrift eller et foretak ha det klart for seg hvilke prosesser som bygger opp under kvalitet. Alt som skjer i et foretak bør bygge opp under kvalitet i leveransene. Man har prosesser overalt: innenfor produksjon, utvikling, oppfølging, styring og rapportering. De som er gode innen kvalitetsfaget forstår at det ikke holder å være resultatorientert; man må også være prosessorientert. Kvalitet handler om å gjøre alle de riktige tingene, selv når ingen følger med.

Man deler gjerne opp i ledelsesprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser. Ledelsesprosessene handler om drift, styring, strategi, utvikling og forbedring. Kjerneprosessene beskriver verdiskapningen i foretaket, fra en kundes eller oppdragsgivers bestilling, til salg, markedsføring, produksjon, oppfølging, kvalitetskontroll og leveranse. Støtteprosessene dekker alt som støtter opp om verdiskapningen, som økonomi, HR, IT og innkjøp.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Holte Consulting er sertifisert iht ISO9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet. Vi hjelper våre kunder med å definere sine prosesser, analysere sin prestasjon og forstå risikoen bedre sånn at de kan sikre kvalitet i sine leveranser.