Gründerbedriften Beyonder satser stort på norsk batteriproduksjon. Skaleringsreisen fra pilotproduksjon til drift er i gang. Med på reisen er Holte Consulting i samarbeid med Advansia sørvest som bistår med prosjektledelse, metodeutvikling og rammeverk for prosjektgjennomføring.

Beyonder har utviklet en unik batteriteknologi. Batteriene kan lades langt raskere enn vanlige batterier og tilsvarende gi fra seg mer effekt på kortere tid. I dag skjer produksjonen på prototypelinja (utvidet laboratorie) der Beyonder har klart å bevise kvaliteten på produktet. Advansia har prosjektert pilotfabrikken som er under utbygging. Den vil ha kapasitet til å produsere 2-3000 battericeller i døgnet. Neste skritt er å etablere produksjonen i full skala.
– Beyonder er et veldig spennende selskap med store ambisjoner om å bidra i omstillingen til et bærekraftig samfunn. Et viktig råmateriale i batteriene er aktivt karbon som selskapet lager selv av norsk treflis. Snakk om norsk verdiskapning, sier Tor Sigurd Brønn, prosjektleder fra Holte Consulting.
I tillegg brukes ikke problematiske metaller som nikkel og kobolt.

Arkitektens (Gottlieb Paludan, AFRY) illustrasjon av inngangspartiet til den nye fullskala fabrikken som skal stå klar i 2024

Sterk vekst er krevende

I 2024 planlegger Beyonder å være klar med en fullskala fabrikk hvor målet er å produsere titalls tusen battericeller hver dag.
– Å gå fra forskning og manuell produksjon til produksjon i stor skala er alltid utfordrende. Nye problemstillinger dukker opp hele tiden. Produkter og produksjonsmetoder testes, forbedres og utvikles videre. Det gjelder å ha god prosjektledelse både i faser og delprosesser og samtidig ha helheten i målbildet for øyet. Holte Consulting er kjent for solid ekspertise på disse områdene og har lang erfaring i hva som fungerer og ikke, sier administrerende direktør Gunnar Heesch Holmen ubeskjedent, men med rette.

Det handler om å bygge en struktur for produkt- og prosjektledelse og en prosjektkultur som passer akkurat i Beyonder. Smidig nok til å håndtere endringer, strukturert nok til å skalere. Det er nemlig ingen selskaper som er like, mener Holmen. I Beyonder er flere nasjonaliteter involvert, og det er mange parallelle løp i produksjonslinjen. Det krever koordinering av ressursbruk og effektiv deling av informasjon for å unngå misforståelser og unødige møter. Og at alle er samlet om hva de skal oppnå og til enhver tid er kjent med status.

Arkitektens skisse av fabrikken
Skisse av fabrikken, for mulig utforming

Finner løsninger sammen

Brønn presiserer at Holte Consulting ikke eier fasiten for den riktige måten å gjøre det på. Det gjelder å samle virksomheten på en måte som gir mening på tvers av ulike kulturer.
– Vi lytter til hva folkene i Beyonder mener og sier, og vi observerer hva de gjør. Ut fra dette tilpasser vi en kjent metodikk og skreddersyr løsninger. Det betyr at vi vi jobber tett på folkene og ikke gir oss før den tilpassede metodikken tas i bruk i hele organisasjonen. Det nytter ikke å stikke fra en halvferdig implementering, sier Brønn.
I bunnen ligger selvsagt tillit, uten gjensidig tillit skjer det ingen ting. At de ansatte har eierskap til prosessen, er helt vesentlig for fremdrift og resultater.
Holte Consulting er ofte med start-ups lenger enn i oppstartfasen.

Vi bygger stein på stein sammen med selskapet, til selskapet er selvstendig og kan klare seg selv

Dekker nye og andre behov

Tor Sigurd Brønn og Vegard Åtland i Holte Consulting på besøk hos Beyonder Battery Center

Batteriene til Beyonder er spesielt anvendbare i kraftkrevende operasjoner som industrielle vinsjer og kraner, trustere på fartøy som merdbåter og fiskebåter, og ved pitching av rotorblader på vindmøller.  Det pågår en rask elektrifisering av industri og samfunn, noe som stiller større krav til strømnettet. Et bærekraftig samfunn trenger større tilgang på batterier med forbedrede egenskaper. Med Beyonder sine høyeffektive batterier som har flere ganger større lagringskapasitet enn de beste tilgjengelige superkondensatorene, vil energien kunne lagres og dermed glatte ut de store svingningene i strømnettet når det trengs.
– Batteriene vil også spille en stor rolle i ladeinfrastrukturen som biler, ferjer og tungtransport er avhengige av, sier Brønn.

Alle vinner

Svein Kvernstuen, gründer og administrerende direktør i Beyonder, poengterer at overskuddsvarme og fjernkjøleløsninger fra datasentre vil være gunstig for batteriproduksjonen, i tillegg til å gi ønskede energi- og klimasynergier.
– Bruk og utveksling av overskuddsenergi er i tråd med Beyonders målsetting om å utvikle grønn batteriteknologi produsert på en mest mulig energieffektiv og bærekraftig måte. Ikke mindre viktig er det at dette vil være økonomisk gunstig slik at vi kan konkurrere med andre internasjonale batteriprodusenter, sier Kvernstuen.

Beyonder Battery Center holder til på Forus i Sandnes