ISO-sertifisering er et mål for mange foretak. Flere og flere er eller ønsker å bli sertifisert i henhold til ISO9001 Ledelsessystemer for kvalitet, men mange sliter med å forstå hva som egentlig skal til for å bli og forbli sertifisert. Holte Consulting hjalp Vedal med å knekke koden.

Hva er ISO-sertifisering?

«ISO-sertifisering» er et kvalitetsstempel på hvordan en bedrift eller et foretak jobber for å sikre kvalitet i sine produkter, tjenester eller leveranser. For å bli sertifisert må man gjennom en ekstern revisjon, der man blir sett i kortene og må vise frem hvordan man jobber. Det er ikke noe skummelt, så lenge forberedelsene og prosessene man har er gode.

Hva er fordelene ved det?

Det er flere grunner til at et foretak bør bli ISO-sertifisert. Man kan sikre anerkjennelse. Det kan være at en kunde krever det. Vi mener imidlertid at den viktigste grunnen må være at man ønsker å forbedre hvordan man jobber. Ved å oppfylle kravene i standarden kan man bli enda bedre på det man gjør, strukturere prosessene sine og unngå feil og mangler sånn at kunden sin eller sluttbrukeren blir fornøyd.

ISO-standarden er skrevet for å passe i alle bransjer i alle land, som gjør at mange oppfatter språket som byråkratisk og vanskelig.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

En god guide til å sikre kvalitet i det en driver med

ISO-standarden er skrevet for å passe i alle bransjer i alle land, så mange oppfatter språket som byråkratisk og vanskelig. Hvis man klarer å forstå hva begrepene betyr for sitt foretak, så er standarden en god guide til hvordan foretaket kan sikre kvalitet i det de gjør. Standarden beskriver hvordan et foretak må forstå sin egen kontekst og definere prosesser innenfor ledelse, plan, støtte, verdiskapning, ytelsesvurdering og forbedring. Vi mener at alle foretak uansett må ha dette på plass, om man skal ha en ISO-sertifisering eller ikke.

Hvordan vi hjalp Vedal på vei

Vedal hadde i lang tid jobbet mot å sertifisere seg innen ISO9001 Kvalitet og ISO14001 Miljø. Det som er krevende er å sette av tid og ressurser til å fokusere på interne prosesser, når man hele tiden blir revet mellom andre mer presserende arbeidsoppgaver. Vedal valgte å engasjere Holte Consulting for å få en ekstern prosessleder som kunne dra dem gjennom arbeidet. Fordelen med en ekstern ressurs er at man får en dedikert person som kjenner utfordringene. Den eksterne vil ha tid og kapasitet for å legge til rette for å innhente informasjon, definere prosesser, utarbeide prosedyrer, fasilitere risikogjennomganger og gjennomføre internrevisjoner.

Forberedelsene til ISO-revisjonen skal ikke være revisjonsorientert, det skal være kvalitetsorientert.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

En tilpasset og kvalitetsorientert prosess er viktig for oss

Vi i Holte Consulting legger vekt på at man ikke skal sertifisere seg for sertifikatet sin del. Forberedelsene til ISO-revisjonen skal ikke være revisjonsorientert, det skal være kvalitetsorientert. Hvis det er deler av standarden som er mindre relevant, så går vi inn i revisjonen med det som standpunkt i stedet for å gjøre noe som ingen mener har effekt.

Vi legger vekt på at kvalitetsarbeid skal fungere for hele organisasjonen, ikke bare for kvalitetslederen. Vi er pragmatiske i vår tilnærming og vi legger vekt på å forstå våre kunders prosesser tvers gjennom så vi kan være en foretrukken fasilitator og rådgiver innen kvalitet.