Levert til rett tid, på budsjett, med alle sertifikater på plass – og et fartøy av topp kvalitet. Vi snakker om Nexans’ nybygde kabelleggingsfartøy Nexans Aurora, der Holte Consulting har fylt to sentrale prosjektlederfunksjoner.

Nexans Aurora ble levert fra Ulstein Verft til Nexans på kontraktsdato 31. mai. Hun ble døpt i Ulsteinvik 8. juni, på dagen tre år etter at kontrakten ble signert med Ulstein verft. Skipet som er på 150 meter, skal brukes til å legge kabelforbindelser mellom kontinenter, land og øyer. I år hun skal blant annet ut på kabellegging i Middelhavet og legge kabler knyttet til Skottlands største offshore vindparkprosjekt, Seagreen.
Den spesialbygde svingskiven på skipet har plass til 10 000 tonn kabler. I tillegg har hun en kabeltank under dekk med plass til ytterligere 450 tonn fiberkabel.

Norsk teknologi og norske leverandører

– Fartøyet er spesialdesignet for oppgavene hun skal gjøre, og vi er veldig fornøyde med hvordan løsningene er satt sammen, sier Frode Beyer, prosjektleder for byggingen.
Norske leverandører står for over 70 prosent av verdiene levert til verftet, ifølge Ulstein Verft. Mer enn 85 prosent av leverandørene er norske. Selv om kabelleggingsutstyret er kjøpt fra England er byggingen av dette fartøyet et bevis på de sterke maritime tradisjonene i Norge, mener han.
Nexans Aurora er klassifisert med det høyeste nivået for dynamisk posisjonering, DP3. Det betyr at hun har veldig høy grad av redundans i sine avanserte systemer, og ikke skal miste posisjonen selv om det mot formodning oppstår kritiske feil, brann eller vanninntrenging.  Hun er spesialdesignet for operasjoner i grunne farvann for å komme nært land, men også for å legge kabler på store dyp. 

Omfattende konkurranser

Vegar Åtland ble med i prosjektet etter under 1 år i jobb. Han har bidratt som assisterende prosjektleder og teknisk ingeniør i teamet som har fulgt opp Maats Tech sine leveranser.

Prosjektet har bestått av to store kontrakter. Én med Ulstein verft og én med engelske Maats Tech Ltd. Holte Consulting har fylt sentrale nøkkelroller i prosjektet, med Frode Beyer som prosjektleder og Vegar Åtland som assisterende prosjektleder og teknisk ingeniør i teamet som har fulgt opp Maats Tech sine leveranser.
Frode Beyer har vært prosjektleder siden sommeren 2016. Mye av arbeidet det første året handlet om å strukturere prosjektet og å utarbeide underlag for investeringsbeslutning. Det ble gjennomført omfattende konkurranser mellom både designere, verft og leverandører av kabelutstyr. Nexans endte med å velge Skipsteknisk for å designe fartøyet, og kontrakt for bygging av skipet ble tildelt Ulstein verft i 2018. Maats Tech Ltd fikk samtidig kontrakten for leveranse av kabelutstyret. I 2017 ble først et annet verft valgt, men den kontrakten ble kansellert på grunn av manglende garantistillelse fra verftet.

Oppfølging av skrogproduksjonen og produksjonen av fundamenter til kabelleggeutstyret i Gdynia, Polen. F.v. Mike Parry, Vegar E. Åtland, Jim Longford
Oppfølging av skrogproduksjonen og produksjonen av fundamenter til kabelleggeutstyret i Gdynia, Polen. F.v. Mike Parry, Vegar E. Åtland, Jim Longford

En ekstrem øvelse i samarbeid

Skroget til Nexans Aurora er bygget i Polen. Det ble slept til Ulstein verft fra Polen sommeren 2020. Selv med et sterkt innslag av norske leverandører, foregikk mye av produksjonen utenfor Norge, i Storbritannia, Tyskland, Polen, Nederland, Kina, Italia og flere.
– Dette har vært et gigantisk prosjekt, en ekstremøvelse i samarbeid på tvers av landegrenser, mellom fagdisipliner og personligheter, og mellom skipsmegler, designere, verft, leverandører og Nexans, sier Beyer.

Godt samarbeid handler i stor grad om tillit, å stole på hverandre og være tydelig i kommunikasjonen.

– Vi har vært et velfungerende team fra Nexans. Suksess skapes sammen, og vi er veldig opptatt av måten vi omgås mennesker på. Det er viktig å ha og tydelig vise respekt og tillit til kunnskap og ferdigheter hos dem vi jobber med. Vi bruker tid til å bli kjent, til å gi tilpasset og god informasjon og forstå når og hvordan beslutningstakerne må involveres. Og like viktig, vi er bevisste på å inkludere fagdisiplinene som skal lage løsningene på en hensiktsmessig måte, sier Vegar Åtland. Han har gjennom prosjektet fått god bruk for sin tekniske utdanning fra NTNU, og sin prosjektlederkunnskap fra Holte Consulting.
Beyer utdyper:
– I Nexans’ team har vi bidratt på tvers av tradisjonelle rollebeskrivelser, og har etablert et tett team der hver enkelt sammen fyller flere funksjoner. Å bygge Nexans Aurora har vært et formidabelt samarbeidsprosjekt med mange tusen personer i kjeden av leverandører. Bare på Ulstein verft er flere hundre personer involvert.  

Nexans Aurora har utstyr for nøyaktig kabellegging og tåler tøffe værforhold både i Nordsjøen og ellers i verden der det bygges ut infrastruktur for overføring av kraft i kabler.
Nexans Aurora har utstyr for nøyaktig kabellegging og tåler tøffe værforhold både i Nordsjøen og ellers i verden der det bygges ut infrastruktur for overføring av kraft i kabler.

Dialog og åpenhet

– Når samarbeid fungerer godt gir det oss mulighet til å være i forkant og forberedt, og forklare alle om behov og hva løsningene skal brukes til. Det skaper solid og bred forståelse for det som skal leveres. Og ikke minst, i dialog med fagfolkene åpner vi for at kunnskap og ferdigheter kan forbedre løsningene som i utgangspunktet er beskrevet. Vi må se alle menneskene bak funksjonene, involvere og forstå dem slik at alle gjør jobben sin best mulig. Det skaper tilhørighet, eierskap til prosjektet og stolthet over det vi i fellesskap får til, sier Beyer.

Utfordringer i kø

Det har ikke manglet på utfordringer underveis. Prosjektet mistet tid i 2017 før Ulstein ble valgt, da kontrakten med det første valgte verftet måtte kanselleres. Så Brexit i Storbritannia og deretter Covid 19. Med leveranser fra hele verden har alt dette ført til enorme utfordringer. Åtland og Beyer forteller om strenge og nødvendige tiltak rundt smittevern, testing og karantene, der verftet har samarbeidet tett og godt med blant annet kommunelegen i Ulsteinvik.
– Før pandemien reiste vi fysisk til produsentene for å kvalitetssikre leveransene. Det ble umulig med Covid 19. Mye av oppfølgingen måtte gjøres på Teams og via telefon. Midt i uforutsigbarheten som fulgte med Covid 19, måtte vi lage løsninger og arbeidsrytmer som likevel dekket behovet og skapte forutsigbarhet, sier Beyer.

I mål

I dag er det bare glede og stolthet. Nexans Aurora er en realitet, og Holte Consulting har vært med å sette preg på prosjektet. Levert på tid, på budsjett og kvalitet som spesifisert – og enda bedre! Nexans Aurora er én av tre kandidater til Skipsrevyen Ship of the Year 2021.

Enkelte prosjektdeltakere har deltatt i prosjektet helt siden før kontraktsforhandlingene, underveis i produksjonsoppfølging og helt til leveranse. F.v. Knut Flage, Frode Beyer, Vegar Åtland, Trond Mjøs, Jan Øyvind Gabrielsen. (Ikke tilstede: Bjarte Klepsvik, Site Manager)