Prosjekteringsleder tunnel Jong – Sundvollen

Delprosjektet omfatter en 23 km lang dobbeltsporet jernbanetunnel med parallell servicetunnel mellom Jong (Bærum) og Sundvollen (Hole). Delprosjektet omfattet også kompleks avgrening fra eksisterende bane ved Jong og forberedende entrepriser med dagsonearbeider i forbindelse med tverrslagene og riggområdene tilknyttet disse.