Schweigaardsgate i Oslo sentrum i forbindelse med eiendomstransaksjon. Kombinert eiendom med næring, forretning og kontor ca 8.500 m2.