PMO og prosjektlederstøtte. For å kunne levere 5G over store deler av landet oppgraderer ICE samtlige av sine basestasjoner, samtidig som nettverket bygges ut med ca. 3900 nye stasjoner. Holte Consulting leverer prosjektgjennomføringsressurser inn i den sentrale prosjektledelsen hos ICE