Gjennom god prosjektledelse bidrar Holte Consulting til å sikre Carbonor AS sitt prosjekt for rensing av 400 000 tonn CO2 i året.

En ledende leverandør

Holte Consulting er en ledende leverandør av tjenester innenfor prosjektrådgivning og operativ prosjektledelse. De har blant landets lengste erfaring med å bistå i markedets mest krevende prosjektsutfordringer.

Oppdrag Carbonor

Portrett av Johan Christian Wigen Hjorth
Johan Christian Wigen Hjorth ble med i prosjektet etter 1 år i jobb. Han har hatt ansvaret som assisterende prosjektleder, og fungerende prosjektleder siden mai 2021

Nå satser de stort og grønt med oppdrag hos Carbonor om å etablere fundamentet for konstruksjon av et nytt produksjonsanlegg. Anlegget vil levere kritisk reduksjonsmateriale til prosessindustrien og rense CO2 fra prosessen. Renseanlegget vil i 2024 fange ca. 100 000 tonn CO2, og øke gradvis til ca. 400 000 tonn CO2 per år i 2029, som tilsvarer utslipp fra 200 000
biler. For Øygarden kommune innebærer prosjektet 100 nye arbeidsplasser, og en ny industri som blir en del av et grønt industrielt økosystem i Energiparken på Kollsnes. Anlegget vil bygges nær Northern Lights-anlegget og skal sikre permanent lagring av CO2 i Nordsjøen. Full utbygging av prosjektet har en foreløpig kostnadsramme på 3 mrd. kr.

En plass man får ansvar

Pål Jacobsen har hatt ansvaret for prosjektledelsen sammen med Johan Hjorth som assisterende prosjektleder. Johan fullførte sivilingeniørstudiet på NTNU i 2019 og etter ett år i Holte Consulting fikk Johan ansvaret som assisterende prosjektleder, og fungerende prosjektleder siden mai 2021.

Miljø og klima er svært viktig

Da dette grønne prosjektet er i startgropa, har Holte Consulting tatt på seg oppdraget som kun gir betalt om prosjektet blir en suksess. Det er nytt for bedriften å satse på denne måten.

– Vi trosser risiko og gjennomfører dette oppdraget fordi vi ønsker å benytte vår kompetanse til å realisere grønne prosjekter som er avgjørende for klima og miljø i fremtiden, forteller Johan Hjorth.

Gjennom sine grønne prosjekter har Holte Consulting en positiv påvirkning på klimamålene som er fastsatt i Parisavtalen.

– Vi benytter vår kunnskap til å skape et bedre klima i fremtiden med det vi gjør best; god prosjektledelse, avslutter Hjorth.