Energi, telekom og bygg
Vi har blant landets lengste erfaring med tjenester innen prosjektrådgivning og operativ prosjektledelse.
I over 40 år har vi bistått våre kunder i markedets mest krevende prosjektutfordringer.
Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen bygg for offentlig og privat
Utredning i tidligfase

 • Konseptvalgutredning og ledelse av konseptfase
 • Kvalitetssikring
 • Usikkerhetsanalyse
 • Valg av riktig prosjekt
 • Teknisk Due Dilligence
 • Kontraktstrategi

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen fornybar energi som solcelle og solcelleanlegg

Prosjekt- og programledelse

 • Operativ prosjektledelse
 • Koordinerende prosjekterende (KP) og koordinerende utførende (KU)
 • Leietakertilpasninger
 • Programledelse

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen kommunikasjon og telekom

Prosjektstøtte

 • PMO-ledelse
 • PMO-roller som Risk Manager, kontroller og planlegger
 • SHA-rådgiving
 • Prosjektstøtte, assisterende prosjektleder og delprosjektleder

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen fornybar energi

Eierstyring

 • Porteføljestyring
 • Gevinstrealisering
 • Prosjekteierstyring
 • Kvalitetsledelse

Innsikt
Les mer om prosjekter innen energi, telekom og bygg.
Referanseprosjekter
Se hva vi har hjulpet våre kunder med.
Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fornybar energi

Fortum Oslo Varme

Kvantitativ risikoanalyse (kostriskanalyse) for karbonfangstanlegg på Klemetsrud.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fiskeoppdrett

Artec Aqua

Administrativ støtte for Artec Aqua og deres nyskapende prosjekter innen landbasert oppdrett.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen fornybar energi som solcelle og solcelleanlegg

Scatec Solar

Prosjektledelse av bygging av solcelleanlegg i Ukraina. Holte Consulting stod for prosjektledelsen av lavspentdelen av anlegget.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Statsbygg

PMO-ledelse og prosjektledelse av prosjektet “Cost Down – Step up!”.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning industri og maritim energi olje og gass

Nexans

Prosjektledelse av bygging av kabelleggingskip. Prosjektet består av to kontrakter, en med skipsverft for bygging av skipet, og en for produksjonen av kabelutstyret med leveranse til verftet for installasjon. Holte Consultings team står for prosjektledelsen.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fornybar energi

Silva Green Fuel

Prosjektledelse av biodrivstoffanlegg. Silva Green Fuel skal utvikle og bygge et demoanlegg for produksjon av annengenerasjons biodrivstoff fra treflis. Prosjektet er en kombinasjon av forskning, teknologiutvikling, prosessdesign og konstruksjon. Holte Consulting bidrar med prosjekteringsledelse.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til bygg av skole barnehage svømmehall flerbrukshall

Undervisningsbygg Oslo

Prosjektledelse av avslutning og prøvedrift. Brynseng barneskole er en ny skole til 840 elever på Brynseng i Oslo. Undervisningsbygg Oslo KF var byggherre for prosjektet. Bygget er et “Futurebuilt”-prosjekt som ble bygget med Norges største fasadeintegrerte solcellepanel for å gjøre det til et nesten-nullenergibygg. Holte Consulting deltok i prosjektet ved sluttfase og i prøvedrift av skolen.

Skisse av nye Fjellhamar skole

Lørenskog kommune

Prosjektledelse av nye Fjellhamar skole. Vi leder skoleutbyggingen i Lørenskog kommune, som også inkluderer flerbrukshall og svømmehall. Gjennomføringsmodellen for prosjektet er samspillsentreprise i partnering. Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA AS/Brick Visuals

Ønsker du mer informasjon?
Vegar Atland_SH0759

Vegar Egaas Åtland

Leder Energi

+47 936 52 910     Epost

Per Gunnar Eklund

Per Gunnar Eklund

Leder Anlegg

+47 915 26 619   Epost

Maiken Schatvet

Maiken Veium Skotvedt

Leder Bygg

+4793021622   Epost