Carbonor AS og Holte Consulting AS har inngått avtale om å etablere en prosjektplan for konstruksjon av et nytt produksjonsanlegg med karbonfangst.

Skal fange 400 000 tonn CO₂ årlig

Anlegget vil levere reduksjonsmateriale til prosessindustrien og rense CO₂ fra prosessen. Renseanlegget vil i 2024 fange ca. 100.000 tonn CO₂, med gradvis økning til ca. 400 000 tonn CO₂ per år i 2029. Denne karbonfangsten tilsvarer utslippet til rundt 200 000 biler.

CarboStartCrop4

Karbonfangst nært Northern Lights

Anlegget vil bygges nær Equinor, Total og Shells Northern Lights-prosjekt i Øygarden. Anlegget skal sikre permanent lagring av CO₂ i et tidligere oljereservoar i den nordlige delen av Nordsjøen. Bedriften som Carbonor og Holte Consulting nå planlegger skal levere ferdig renset CO₂, som Northern Lights så kan pumpe ned i reservoarene.

På denne måten fjerner anlegget et meget stort punktutslipp for CO₂ i Europa og gir tilgang til ren koks uten CO₂-utslipp til bruk i norsk og internasjonal prosessindustri.

CCS

Adm. Dir. Helene Mørne og Gunnar Heesch Holmen uttaler at dette er et spennende samarbeid for realisering av et innovativt industriprosjekt for karbonfangst i Norge, og at prosjektet er et verdifullt bidrag for å nå målene i Paris-avtalen.

Helene