Digitalisering, IKT, Kvalitetssikring, Prosjekter, Prosjektrådgivning og -metode, Samhandling og teamarbeid

Holte Consulting Ålesund i fin vekst

Da Holte Consulting etablerte seg i Ålesund for drøyt to år siden, var ambisjonen å vokse til fem medarbeidere i løpet av fem år. Vi har etablert oss som en kvalitetsrådgiver med spennende og interessante prosjekter både innen byutvikling, nybygg, industri, infrastruktur og offentlig og privat eiendomsutvikling.

Continue reading

Digitalisering, IKT, Kvalitetssikring, Prosjekter, Prosjektrådgivning og -metode, Samhandling og teamarbeid

Datadrevet kostnadsestimering – Sommerprosjektet 2021

Store kostnadsoverskridelser kan man lese om i media fra tid til annen. Selv om store kostnadssprekker er sjeldne, viser studier at sluttkostnaden til prosjekter ofte avviker fra de satte estimatene. Holte Consultings sommerstudenter har sett nærmere på kvaliteten av estimatene til statlige prosjekter, og hva vi kan lære av dette.

Continue reading