Prosjektledelse

Vi jobber med landets største offentlige og private organisasjoner, hovedsakelig i prosjekter innenfor IT, telekom, energi, bygg, anlegg og eiendom. Vi jobber for at prosjekter skal være vellykkede, og at de sikrer kundens konkurranseevne, effektivitet og realisering av strategien og som legger til rette for at forventede gevinster kan høstes.

God prosjektledelse handler om rett kompetanse, struktur og bevisst valg av metodikk. Derfor har vi høyt utdannede konsulenter med alle relevante sertifiseringer. Men for å virkelig lykkes må en også bygge gode team og ha et godt arbeidsmiljø hvor mennesker i ulike roller og fag jobber sammen om felles måloppnåelse. Til dette leverer vi rett person, med de sosiale, organisatoriske og mellommenneskelige egenskapene som kreves. På denne måten kan vi få gjennomført endringer, skapt nye produkter og lansert nye tjenester med suksess.

 

Som representanter fra et spesialistmiljø innen prosjektfaget, har våre konsulenter en unik kombinasjon av praktisk erfaring fra mange av markedets mest krevende prosjekter og kunnskap om utviklingen i prosjektfaget.

 

Våre prosjektledere kjenner de spesielle kravene til ulike prosjektformer som produktutvikling, moderniserings-, digitaliserings- og leveranseprosjekter. Vi yter også bistand til program- og porteføljestyring på operativt og strategisk nivå.

Vi hjelper deg med:

  • Prosjekt- og programledelse
  • Porteføljestyring
  • Prosjektlederstøtte og assisterende prosjektleder
  • PMO-ledelse og PMO-funksjoner som risiko, planlegging, HMS, QA prosjektøkonom/controller, Prosjektkoordinering
  • Teamledelse
  • Spesialbemanning (informasjonssikkerhet, management for hire, etc)
Torgeir Haukaas

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Torgeir Haukaas ved forespørsler eller en uforpliktende samtale:

 

Telefon: +47 934 41 482

E-post: tha@holteconsulting.com

©Holte Consulting AS | post@holteconsulting.com | Drammensveien 145B, 0277 Oslo | +47 22 04 95 00 | Org.nr: 982 506 379

Følg oss på sosiale medier: